Praktijk voor Bewustzijns
ontwikkeling en Energetische Healing