Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Weer Stralen V.O.F.

 1. Inschrijving
  • U boekt een activiteit of sessie via telefoon, e-mail of via onze boekingspagina.
  • De boeking is definitief na versturen van de afspraakbevestiging of deelnamebevestiging per email. Bij een workshop, cursus of training is de deelname definitief na betaling van de deelnemersbijdrage.
  • De inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.
 2. Betaling en annulering praktijkafspraak (live of op afstand)
  • Betaling van de sessie geschiedt direct na afloop van de afspraak. Dit kan contact, per bank-betaalverzoek of per pin transactie. In overleg is bankoverboeking mogelijk.
  • U ontvangt op verzoek een declaratie of factuur per email na afloop van de afspraak.
  • Bij Annulering van de afspraak minder dan 24 uur van tevoren of indien niet verschenen zonder bericht, zal 50 euro in rekening worden gebracht.
 3. Betaling en annulering Workshops en cursussen.

3.1   De workshops en cursussen worden gegeven door trainers van Weer Stralen of vertegenwoordigers van Weer Stralen.

3.2    De factuur en de informatie voor de workshop, cursus of training ontvangt u na de bevestiging van de inschrijving. De factuur betaalt u voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

3.3   U kunt de inschrijving annuleren of wijzigen onder de volgende voorwaarden:

a.   U heeft na aanmelding 14 dagen bedenktijd waarbinnen kosteloos van de aanmelding kan worden afgezien. Eventueel betaald deelnemersgeld wordt teruggestort. Afmelding dient digitaal of schriftelijk te gebeuren. De bedenktermijn van 14 dagen vervalt indien het eerste moment van training of opleiding binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

b. Afmelding door u binnen 14 dagen en 24 uur vóór aanvang van de workshop of cursus wordt 25% van de kosten in rekening gebracht.

c. Afmelding door u binnen 24 uur vóór de aanvang van workshop of cursus wordt 100% van de kosten in rekening gebracht

3.4    Van artikel 3.3 kan worden afgeweken in geval van calamiteiten, te beoordelen door Weer Stralen.

3.5    Als u bent verhinderd, mag u tot 24 uur voor aanvang van de workshop een vervanger naar de workshop sturen. U geeft de naam van de afgevaardigde 24 uur voor aanvang van de workshop schriftelijk per e-mail door aan Weer Stralen.

3.6    Als u bent verhinderd en u heeft zich niet afgemeld of geen vervanger gestuurd, bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.

3.7    Weer Stralen heeft het recht een workshop te annuleren. De deelnemers ontvangen hiervan voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als de deelnemer hiervan gebruikmaakt, wordt het bedrag voor deelname niet terugbetaald. In andere gevallen wordt het bedrag terugbetaald.

 1. Aansprakelijkheid

4.1 Weer Stralen spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop de aanbieder geen invloed kan uitoefenen. De aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

4.2    Weer Stralen en vertegenwoordigers van Weer Stralen zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een sessie, workshop, cursus of training.

4.3    Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

4.3   Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

4.5    Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 1. Privacy en klachten
  5.1 Privacyregels worden toegepast zoals gedeeld op www.weerstralen.nl/privacy-statement

5.2 Heeft u een klacht en komt u er mondeling niet over uit met ons? U kunt een klacht indienen bij de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten: www.gatgeschillen.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2023. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Weer Stralen worden aangegeven.

Weer Stralen 2023

BodyTalk practitioner | Energetische opschoning | Mediamieke levenscoaching | Almere Haven
Average rating:  
 0 reviews